Opći uvjeti

Uvjeti web trgovine www.poslovni-pokloni.com.hr


Sa web trgovinom www.poslovni-pokloni.com.hr upravlja tvrtka Poslovni pokloni d.o.o.. Nakon registracije u web trgovinu korisnik dobiva svoje korisničko ime i lozinku. Kupac može obaviti kupnju s registracijom ili bez. Ti uvjeti određuju djelovanje web trgovine poslovni-pokloni.com.hr, pravo kupca i poslovni odnos između trgovine poslovni-pokloni.com.hr i kupca.

Osiguranje dostupa do informacija

Tvrtka Poslovni pokloni d.o.o. se obavezuje da će uvijek pobrinuti za dostupnost podataka:
• svojstva proizvoda
• detaljni opisi proizvoda, ukoliko je to zbog zahtjevnosti proizvoda potrebno
• dostupnost proizvoda u razumnom roku
• uslove dostave proizvoda (način dostave, adresa dostave te rok dostave)
• Cijene proizvoda će uvijek biti jasno naznačene, a uključivat će porez na dodanu vrijednost
• mogućnosti odnosno načini plaćanja
• postupak i uslovi za povrat blaga
• rokovi za otkaz ugovora
• troškovi povrata blaga
• postupak žalbe i reklamacije.

Ponuda proizvoda

Tvrtka Poslovni pokloni d.o.o. nastoji ponuditi što širu ponudu proizvoda u web trgovini poslovni-pokloni.com.hr. Zbog ograničenja kod pakiranja i transporta robe svi proizvodi nisu prikladni za online prodaju jer postoji velika opasnost oštećenja proizvoda tijekom prijevoza. Zbog toga Poslovni pokloni d.o.o. samostalno odlučuju o tome, koje proizvode će uvrstiti u web trgovinu poslovni-pokloni.com.hr, a koje ne. Također si pridržava pravo prema vlastitoj procjeni ukloniti proizvode iz web trgovine poslovni-pokloni.com.hr.

Kupnja u klasični trgovini

Proizvodi iz web trgovine poslovni-pokloni.com.hr nisu dostupni u klasičnim trgovinama. Proizvodi na poslovni-pokloni.com.hr uvijek su izrađeni po narudžbi kupca, te nisu dostupni drugim kupcima. Zbog predstavljanja proizvoda tvrtka Poslovni pokloni d.o.o. zadržava pravo da na poslovni-pokloni.com.hr prikazuje simboličke slike proizvoda i fotografije proizvoda koji su u prošlosti isporučeni kupcima.

Načini plaćanja

Poslovni pokloni d.o.o. omogućavaju u web trgovini poslovni-pokloni.com.hr plaćanje blaga na sljedeće načine:
• 100% avans: za narudžbe manje od 5.000,00 kn bez PDV
• 50% avans in 50% prije isporuke za ostale narudžbe
Za svaku narudžbo će Poslovni pokloni d.o.o. izraditi ponudo ili predračun. Plaćanje po ovoj ponudi podrazumijeva potvrdu narudžbe.

Valjanost cijena

Cijene važe od trenutka predaje narudžbe. Inače si Poslovni pokloni d.o.o. pridržavaju pravo da cijene kad god promijene, bez prethodne najave. U slučaju da se cijena promijeni dok se narudžba obrađuje, Poslovni pokloni d.o.o. omoguće kupcu da odustane od narudžbe.
Ugovor
Ugovor o kupnji se sklopi u trenutku, kada kupac potvrdi narudžbu. Potvrda narudžbe znači plaćanje avansa. Ako avans ni plaćen to znači da narudžba nije potvrđena.

Koraci obrade narudžbe

Kupcu su na internet stranici poslovni-pokloni.com.hr uvijek dostupni podaci o trenutnom stanju obrade njegove narudžbe.

Zaprimanje narudžbe

U trenutku, kada kupac potvrdi narudžbu, dobiva njegova narudžba status ZAPRIMLJENA NARUDŽBA. Kupac preko elektronske pošte primi obavijest o primanju narudžbe.

Potvrda narudžbe

U daljnji obradi Poslovni pokloni d.o.o. provjere dostupnost naručenih proizvoda i narudžbo prihvati ili odbaci. Nakon prihvaćanja naruđžbe Poslovni pokloni d.o.o. kupcu izrade ponudo ili predračun sa uvjetima plaćanja i isporuke, te ga šalje putem e-maila. Narudžba je potvrđena kada kupac plaća avans nakon ponude ili predračuna. Nakon uplate avansa kupac više ne može otkazati narudžbe.

Proizvodnja narudžbe


Nakon primitka avansa ili potvrde narudžbe Poslovni pokloni d.o.o organiziraju proizvodnju naručenih proizvoda. Prije početka proizvodnje s kupcem uskladi dizajn proizvoda. Kupac mora dizajn proizvoda potvrditi u pisanom obliku ili putem e-maila.

Odprema narudžbe ili isporuka naručenih proizvoda

Nakon proizvodnje Poslovni pokloni d.o.o. pripreme narudžbu za prijevoz i kupca obavijesti o završetku narudžbe. Poslovni pokloni d.o.o. za kupca organiziraju prijevoz te mu isporuče naručenu robu.

Pravo do odustanka od kupnje

Nakon potvrde narudžbe i plaćanja avansa kupac nema mogučnosti otkazati narudžbu, budući da su proizvodi izrađeni u skladu sa planovima i dizajnima kupca. Kupac je dužan platiti i preuzeti naručenu robu.

Garancija

Proizvodi imaju garanciju, ako je tako naznačeno na računu ili jamstvenom listu. Garancija vrijedi slijedeći upute na jamstvenom listu i uz predočenje računa. Garancijski rok je naveden na jamstvenom listu ili na računu. Informacija o jamstvu je također navedena na stranici uz predstavljanje proizvoda. Ako informacije o jamstvu nema, proizvod nema garancije.

Šteta kod isporuke

Za isporuku proizvoda odgovoran je prodavač ili prijevoznik, jer prodavač organizira prijevoz proizvoda do adrese kupca.

Čuvanje osobnih podataka

Pružatelj se obaveže da će trajno štititi osobne podatke kupca, koje je pridobio tokom registracije kupca. Prodavač čuva IP adrese svih posjetitelja na web stranici poslovni-pokloni.com.hr. Kod registriranih korisnika prodavač također čuva podatke registracije: ime, prezime, adresa za dostavu, adresa za plaćanje, vrijeme i datum registracije, kontaktni broj telefona, te kontaktnu e-mail adresu. Prodavač će osobne podatke kupca upotrebljavati za ispunjavanje narudžbe kupca, te za ostalu potrebnu komunikaciju s njim. Osobni podaci kupca neće ni u kojem slučaju biti predani neovlaštenim osobama. Za štićenje osobnih podataka odgovoran je i kupac sam. Pobrinuti mora za sigurnost svog korisničkog imena i lozinke, te za antivirusnu programsku opremu svog računara.

Reklamne poruke

Prodavač će registriranom kupcu slati reklamne poruke samo u slučaju da kupac tome eksplicitno ne protivi. Želju kupca da ne želi primati reklamne poruke će prodavač eksplicitno poštivati. Reklamne poruke sadrže sljedeće podatke:

• jasnu oznaku da se radi o reklamnim porukama
• jasno će biti razvidno tko šalje poruku
• različite akcije i uslovi kupnje će biti jasno označeni
• jasno će biti obrazložen način odjave od primanja reklamnih poruka

Štićenje djece

Prodavač se na svojim internet stranicama ni u kojem slučaju ne obraća djeci. Komunikacija neće iskorištavati povjerljivost, manjak iskustava ili osjećaja lojalnosti djece. Prodavač neće primati nikakve narudžbe od osoba za koje će sumnjati da su djeca. Također neće primati koje god osobne podatke koji se tiču djece.

Odrješenje odgovornosti

Prodavač brine za ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na internet stranicama poslovni-pokloni.com.hr u najvećoj mogućoj mjeri. Unatoč tome postoji minimalna mogućnost ljudske pogrješke, zbog čega može doći do pogrješke u objavi svojstva ili cijene proizvoda. U slučaju narudžbe takvog proizvoda prodavač će kupcu omogućiti da odstupi ili zamijeni naručeni proizvod. Sve fotografije su simboličnog značenja i ne osiguravaju svojstva proizvoda.

Promjene općih uslova poslovanja

Prodavač pridržava pravo da kad god, bez prethodne obavijesti, promijeni opće uslove poslovanja.

Poštivani zakonski propisi

Prodavač poštiva valjane zakonske propise koji se odnose na prodaju proizvoda iz njegove ponude:
• Zakon o zaštiti potrošača
• Direktiva Europske zajednice 1935-2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom
• Pravilnik o označavanju tekstilnih proizvoda

Žalbe, reklamacije i sporovi

Prodavač se trudi i pomoću sistema za organizaciju pokušava osigurati da prilikom rada ne dolazi do pogrješki. U slučaju da dođe do pogrješke od strane prodavača ili do kvara proizvoda, prodavač je dužan odrediti odgovornu osobu za rješavanje reklamacije ili žalbe kupca. Podaci o toj osobi jasno su navedeni na internet stranici prodavača. Žalba se mora podnijeti pismeno na e-mail info@poslovni-pokloni-com.hr ili preko obične pošte. Prodavač će žalbu i reklamaciju kupca rješavati brzo i učinkovito, u smislu rješavanja reklamacije u obostrano zadovoljstvo.